CENTER ZA ŠTUDIJ EDUKACIJSKIH POLITIK

Center za študij edukacijskih politik in socialnih inovacij je bil ustanovljen leta 2000 kot organizacijska enota v okviru Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (UL PeF) z namenom, da pospeši raziskovalno in razvojno delo na področju edukacijskih politik, še zlasti z vključevanjem v mednarodne projekte in aktivnosti. V centru se povezujejo visokošolski učitelji in raziskovalci UL PeF in zunanji sodelavci, ki raziskovalno delujejo na tem področju. Center nudi podporo študijskemu in raziskovalnemu delu na UL PeF, še zlasti na podiplomskem študiju.

Center za študij edukacijskih politk
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

+386 (0)1 5892 347