SIN PROJEKTI 

SOOČANJE S STRESOM

Dr. Peter Umek, dr. psiholoških znanosti, zaslužni profesor Pri sebi in tudi pri svojih bližnjih smo gotovo že opazili, da si z neprimernim načinom življenja poslabšamo počutje, duševno in telesno, ali celo zbolimo. Čas korona virusa, ki je poln omejitev, negotovosti,...

IDEJE ZA UČITELJICE IN UČITELJE

V časih epidemije gre posebna zahvala učiteljicam in učiteljem, ki neumorno in predano opravljajo svoje delo v korist svojih učenk in učencev ter vseh otrok. Zahtevnost učiteljskega dela uvršča naš poklic med epidemiološko najbolj zahtevne. Verjamemo, da naš poklic...

Projekt Lava

PROJEKT LAVA PREDSTAVITEV Opore – prijateljske, kolegialne in državljanske pri spoprijemanju s posledicami COVID-19 na področju vzgoje in izobraževanja Preberi večSTARŠI Ideje za starše, tako osnovnošolskih kot tudi srednješolskih otrok, kako se spopadati s težavami...

Projekt Pogum

POGUM 2017 - 2022 Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. V okviru modela mladi...