PAVEL ZGAGA

pavel.zgaga (at) guest.arnes.si
Pavel Zgaga je redni profesor za filozofijo edukacije na Pedagoški Fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer poučuje na vseh treh stopnjah študija. Bil je vodja ali raziskovalec v mnogih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih, ki so bili povezani z konceptualnimi vprašanji izobraževanja, izobraževalnimi politikami in še zlasti s študijami visokega šolstva, v tem okviru pa tudi z vprašanji visokošolskega izobraževanja učiteljev. Na teh področjih veliko objavlja, tako doma kot v mednarodnem prostoru, je pa tudi član uredniških odborov pri več mednarodnih znanstvenih revijah. Na svojem strokovnem področju sodeluje z različnimi mednarodnimi organizacijami (npr. Svet Evrope, Evropska komisija, UNESCO, OECD idr.), kot predavatelj in konzulent pa je vabljen tudi v mnoge države. – V obdobju po osamosvojitvi Slovenije je na tedanjem Ministrstvu za šolstvo in šport deloval kot državni sekretar (1992–1999) in kot  minister za šolstvo in šport (1999–2000). Po vrnitvi na univerzo je soustanovil Center za študij edukacijskih politik (CEPS, 2001), ki deluje na Pedagoški fakulteti in ki ga vodi še danes. Bil je tudi dekan Pedagoške fakultete (2002–2004). Leta 2006 je prejel državno nagrado na področju šolstva in sicer za svoj prispevek na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja. Leta 2007 mu je švedska Univerza Umeå podelila častni doktorat, na Univerzi v Ljubljani pa je istega leta za svoje delovanje prejel Zlato plaketo. Leta 2010 je spodbudil ustanovitev Slovenskega društva za raziskovanje edukacije, ki ga je do letos poleti tudi vodil, ob tem pa je bil tudi član Sveta Evropske zveze raziskovalcev edukacije (EERA).

Monografije (izbor)

ZGAGA, Pavel (ed.) (2019, in print). Inclusion in Education: Reconsidering Limits, Identifying Possibilities. Frankfurt am Main: Peter Lang, 270 pp.

ZGAGA, Pavel, TEICHLER, Ulrich, SCHUETZE, Hans G., WOLTER, Andrä (eds.) (2015; 2019 2nd revised ed.). Higher education reform: Looking back – looking forward (Higher education research and policy, vol. 8). Frankfurt am Main: Peter Lang, 430 pp.

BRANKOVIĆ, Jelena, KLEMENČIČ, Manja, LAŽETIĆ, Predrag, ZGAGA, Pavel (eds.) (2014). Global challenges, local responses in higher education: The contemporary issues in national and comparative perspective (Higher education research in the 21st century series, vol. 6). Rotterdam; Boston; Taipei: Sense Publishers, 243 pp.

ZGAGA, Pavel, KLEMENČIČ, Manja, KOMLJENOVIČ, Janja, MIKLAVIČ, Klemen, REPAC, Igor, JAKAČIĆ, Vedran (2013). Higher education in the Western Balkans: Reforms, developments, trends. Ljubljana: Faculty of Education, Centre for Educational Policy Studies. 100 pp.

ZGAGA, Pavel, TEICHLER, Ulrich and BRENNAN, John (eds.) (2013; 2016 2nd revised ed.). The globalisation challenge for European Higher Education: Convergence and diversity, centres and peripheries. Frankfurt: Peter Lang, 2013. 390 pp.

HUDSON, Brian, ZGAGA, Pavel, ÅSTRAND, Björn (eds.) (2010). Advancing quality cultures for teacher education in Europe: Tensions and opportunities. Umeå: Umeå Universitet, 302 pp.

HUDSON, Brian, ZGAGA, Pavel (eds.) (2008). Teacher education policy in Europe: A voice of higher education institutions. Umeå: Umeå Universitet, 412 pp.

ZGAGA, Pavel (2007). Higher education in transition. Reconsiderations on higher education in Europe at the turn of millennium. Umeå: Umeå Universitet, 149 pp.

ZGAGA, Pavel (2006). Looking out: The Bologna Process in a global setting. On the “External dimension” of the Bologna Process. Oslo: Norwegian Ministry of Education and Research, 229 str.

ZGAGA, Pavel (ed.) (2006). The prospects of teacher education in South-east Europe. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 581 pp.

ZGAGA, Pavel (2005). The importance of education in social reconstruction: Six years of the enhanced Graz Process. Developments, current status and future prospects of education in South-east Europe. Ljubljana: Faculty of Education. 117 pp.

Članki v revijah in monografijah (izbor)

ZGAGA, Pavel (2018). Researchers and research ethics: Between fears of the expansion of controversial practices and the strengthening of ethical awareness. European educational research journal, vol. 17 (on-line first), 13 pp. doi: 10.1177/1474904118788487.

ZGAGA, Pavel (2018). How has mobility become central to the EUʼs idea of doctoral education? A brief overview of the history of a policy idea. Learning and teaching, vol. 11, no. 2, pp. 5-29. doi: doi.org/10.3167/latiss.2018.110202.

ZGAGA, Pavel (2017). Bologna in the Western Balkans: Reconsideration on higher education reforms in the region. Nastava i vaspitanje, vol. 66, no. 1, pp. 7-21.

ZGAGA, Pavel (2017). Autonomy and accountability in higher education, Eastern Europe. In: SHIN, Jung Cheol, TEIXEIRA, Pedro Nuno (eds.). Encyclopedia of international higher education systems and institutions. Continuously updated ed. Amsterdam: Springer Netherlands. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-94-017-9553-1_161-1.

ZGAGA, Pavel (2017). Higher education and democratic citizenship. In: SHIN, Jung Cheol, TEIXEIRA, Pedro Nuno (eds.). Encyclopedia of international higher education systems and institutions. Continuously updated ed. Amsterdam: Springer Netherlands. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-94-017-9553-1_14-1.

HUDSON, Brian, ZGAGA, Pavel (2017). History, context and overview: Implications for teacher education policy, practice and future research. In: HUDSON, Brian (ed.). Overcoming fragmentation in teacher education policy and practice, (The Cambridge Education Research series). Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1-25.

ZGAGA, Pavel (2017). European teacher education in the grip of “academic tribes and territories”. In: FLORIAN, Lani, PANTIĆ, Nataša (eds.). Teacher education for the changing demographics of schooling: Issues for research and practice. New York: Springer Berlin, Heidelberg, pp. 21-37.

ZGAGA, Pavel (2016). Education in the whirlwinds of “transition”: On people who won freedom but must now learn how to enjoy it properly. Hungarian educational research journal, vol. 6, no. 2, pp. 8-22. doi: 10.14413/HERJ.2016.02.02.

ZGAGA, Pavel, KLEMENČIČ, Manja (2015). Slovenia: the slow decline of academic inbreeding. In: YUDKEVICH, Maria, ALTBACH, Philip G., RUMBLEY, Laura E. (eds.). Academic inbreeding and mobility in higher education: global perspectives (Palgrave studies in global higher education). Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, pp. 156-181.

ZGAGA, Pavel (2015). The social dimension in the European higher education area. In: BARANOVIĆ, Branislava (ed.). Koji srednješkolci namjeravaju studirati? Pristup visokom obrazovanju i odabir studija. Zagreb: Institut za društvena istraživanja, pp. 211-233.

ZGAGA, Pavel (2015). The influence of the dynamics of higher education on the gender structure. In ANTIĆ, Milica G. (ed.). Gender structuring of contemporary Slovenia. Eastern European culture, politics and societies. Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 55-74.

ZGAGA, Pavel (2015). Vplivi dinamike v visokem šolstvu na spolno strukturiranost sodobne družbe. V: ANTIĆ GABER, Milica (ur.). Zahtevna razmerja: spol, strukturne ovire in priložnosti. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. pp. 33-50.

ZGAGA, Pavel (2014). Visokošolske reforme: med centri in periferijami. Časopis za kritiko znanosti. Vol. 42, no. 256, pp. 24-41.

ZGAGA, Pavel (2014). The role of higher education centres in research and policy. A case from a European periphery. Studies in higher education, vol. 39, no. 8, pp. 1393-1404, doi: 10.1080/03075079.2014.949547.

ZGAGA, Pavel (2013). Higher education research and higher education policy in South-East Europe. European Journal of Higher Education, vol. 3, no. 3, pp. 280-294, doi: 10.1080/21568235.2013.819671.

ZGAGA, Pavel. (2013). The Future of European Teacher Education in the Heavy Seas of Higher Education. Teacher Development, vol. 17, no. 3, pp. 347-361. doi: 10.1080/13664530.2013.813750.

ZGAGA, Pavel (2012). The “Global Strategy” 2007–2011: The external attractiveness of the EHEA and its internal uneasiness. In: KWIEK, Marek, KURKIEWICZ, Andrzej (eds.). The modernisation of European universities: cross-national academic perspectives. Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 215-234.

ZGAGA, Pavel (2012). University Autonomy and Governance: Between Academic Freedom and Institutional Autonomy. In:  Hans G. Schuetze, William Bruneau and Garnet Grosjean (EDS.). University Governance and Reform. Policy, Fads, and Experience in International Perspective. Palgrave-Macmillan, pp. 215-234.

ZGAGA, Pavel (2012). Reconsidering the EHEA Principles: Is there a ‘Bologna Philosophy’? In: Sir Peter Scott, Adrian Curaj, Lazăr Vlăsceanu, Lesley Wilson (Eds.). European Higher Education at the crossroads: between the Bologna Process and national reforms. Springer, pp. 17-38.

KOMLJENOVIČ, Janja, ZGAGA, Pavel (2012). Quality assurance in Slovenian teacher education: between national regulation and internationalization. In: HARFORD, Judith, HUDSON, Brian, NIEMI, Hannele (eds.). Quality assurance and teacher education: international challenges and expectations. Oxford: Peter Lang, pp. 187-202.

GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika, ZGAGA, Pavel (2011). Autonomy, bureaucracy, administrative burden and quality assurance in education in Slovenia. Bildung und Erziehung, Vol. 64, no. 3, pp. 259-274.

ZGAGA, Pavel, Miklavič, Klemen (2011). Reforming Higher Education in “Transition”. Between National and International Reform Initiatives: The case of Slovenia. European Education, vol. 43, no. 3, pp. 13-25.

ZGAGA, Pavel (2010). The role of higher education in national development. South-Eastern Europe and reconstruction of the Western Balkans. In: The Europa World of Learning. 2011. 61st ed. London; New York: Routledge, pp. 19-24.

ZGAGA, Pavel (2010). Between national higher education systems and internationalization: the case of teacher education in Europe. In: MACLEANS, A. Geo-JaJa (ed.) and MAJHANOVICH Suzanne (ed.), Education, Language, and Economics. Growing National and Global Dilemmas. Rotterdam/Boston: Sense Publishers, pp. 167-180.

ZGAGA, Pavel (2010). La formation des enseignants dans les Balkans Occidentaux. Rev. int. éduc., no. 55, pp. 129-139.

ZGAGA, Pavel (2010). Changing philosophy of education: social transition and challenges of the future. Case study from Slovenia. In: NOWAK-FABRYKOWSKI, Krystyna (ed.). Eastern Europe today. Education in transition. Deer Park, NY: Linus Publications, Inc., pp. 51-68.

ZGAGA, Pavel (2009). The Bologna process and its role for transition countries. Rev. educ. super., vol. 38, no. 2, pp. 83-95.

ZGAGA, Pavel (2009). Éducation: du cosmopolitisme au globalisme. Rev. int. éduc. Sèvres, no. 52, pp. 39-50.

ZGAGA, Pavel (2009). Higher education and citizenship: “the full range of purposes”. European Educational Research Journal, vol. 8, no. 2, pp. 175-188.

ZGAGA, Pavel (2007). The emerging European higher education area and quality assurance: a push for bringing academic communities together? International journal for education law and policy, vol. 3, no. 1, pp. 41-45.