IGOR REPAC

igor.repac (at) guest.arnes.si

Igor Repac je sekretar Centra za študij edukacijskih politik (CEPS) in vodja pisarne za mednarodno sodelovanje Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Je predstavnik CEPSa v t. i. Network of Education Policy Centers; bil je član t. i. Advisory Board in Open Society Institute Education Support Programme.

Koordiniral je številne mednarodne projekte v (visokem) šolstvu, vključno TEMPUS in VŽU projekte, v sodelovanju z institucijami iz EU in drugih držav.

Monografije

ZGAGA, Pavel, KLEMENČIČ, Manja, KOMLJENOVIČ, Janja, MIKLAVIČ, Klemen, REPAC, Igor, JAKAČIĆ, Vedran. Higher education in the Western Balkans : reforms, developments, trends : key findings from field research. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education, 2013. 100 str. ISBN 978-961-253-107-2

REPAC, Igor (ur.), REK, Mateja (ur.). Survey on communicating education reform in South East Europe. Ljubljana: South East European Educational Cooperation Network, SEE ECN: Open Society Education Programs, 2005. 62 str. [COBISS.SI-ID 6085961]

Članki

REPAC, Igor. Izhodišča za uveljavljanje informacijske družbe pri izvajanju novih študijskih programov na vseh treh stopnjah. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), ZGAGA, Pavel (ur.). Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov II. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2007, str. 292-308.

DEVJAK, Tatjana, VOGRINC, Janez, REPAC, Igor. Vloga nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev v reformi študijskih programov. Sodob. pedagog., 2007, letn. 58, št. 2, str. 180-200.

ZGAGA, Pavel, DEVJAK, Tatjana, VOGRINC, Janez, REPAC, Igor. National report – Slovenia. V: ZGAGA, Pavel (ur.). The prospects of teacher education in south-east Europe. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2006, str. 527-569,

Prispevki na konferencah

REPAC, Igor. Short interim report on the project. V: Second meeting of the research group : conference materials : Podogorica, Montenegro 4-5 February 2006. Ljubljana: Faculty of Education, 2006

 REPAC, Igor, BASSLER, Terrice. From cradle to adolescence : growing the South East Europe Education Cooperation Netwok : [referat na] Integration for Impact, A British Council conference to exchange best practice from education reform projects in East and Central Europe, St. Petersburg, 2. – 4. okt. 2003. St. Petersburg, 2003. [COBISS.SI-ID 6084681]

REPAC, Igor. The South-East educational co-operation network. V: ROZEMEIJER, Saskia (ur.). Drafting new curricula in South-East Europe : final report of the regional seminar held in Bohinj, Slovenia, 26-28 Avril 2002. Geneva [etc.]: Unesco International Bureau of Education, 2003, str. 13-17.

REPAC, Igor. Regional network initiative : presentation of the SEE ECN as an example of a regional network : [referat na] Turkey: Education Meeting and Evaluation Training, Open Society Institute – Education Support Program, Istambul, 9. – 13. sep. 2002. Istambul, 2002. [COBISS.SI-ID 6084425]

REPAC, Igor. South East Europe Educational Cooperation Network – new developments, intiatives and outcomes of regional curricula seminar : [referat na] FYR of Macedonia: South East Europe Education Coordinators Meeting, Open Society Educational Program – South East Europe, Ohrid, 2. – 4. junij 2002. Ohrid, 2002. [COBISS.SI-ID 6084169]

REPAC, Igor. South East Europe Educational Cooperation Network – organisational issues : [referat na] SEE ECN Country nodes meeting, Institute for educational sciences, Bukarešta, 9. – 10. februar 2002. Bukarešta, 2002. [COBISS.SI-ID 6083913]