ŽIVA KOS

Živa Kos is Researcher at Faculty of Arts UL. She obtained her PhD in Educational policy at Faculty of Education, University of Ljubljana. Her fields of research are educational policy and quality assurance.

She was a member of an Expert Consultant Group for Quality Assurance Agency for Education in 2015 and part of the preparatory group for guidelines for Education Strategic Framework 2016-2030 at Ministry of Education of Slovenia. She collaborated in Expert Researcher in national and international projects, including Vocational Assessor Requirements in Europe (2016), How Initial Teacher Education prepares student teachers to deal with diversity in the classroom (2016) and Neoliberalism in the European Higher Education Area: Between the Efficiency and Equity of Slovenian Education Policies and Practices ; education, efficiency, equity, education, European educational space (2017). She is a member of Slovene Sociological Association

Monographs:

Kos Kecojević, Ž., Gaber, S. (2011). Kakovost v šolstvu v Sloveniji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

KOS, Živa, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, ŠUŠTERIČ, Nika, ŠIMENC, Marjan, TAŠNER, Veronika. Za kakovost javnih vrtcev in šol : primerjalne analize, (Žepnica), (Študije edukacijksih strategij). 1. izd. Ljubljana: Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta: SVIZ Slovenija, 2012. 52 str., tabele. ISBN 978-961-253-088-4. ISBN 978-961-253-089-1. http://www.sviz.si/Brosure/media/E-Zepnica_SPLET.pdf. [COBISS.SI-ID 261364224]

Articles:

KOS, Živa, GABER, Slavko. Izzivi spremljanja in zagotavljanja kakovosti : med starimi in novimi racionalnostmi ter v iskanju produktivnih oblik varnosti. V: GABER, Slavko (ur.), KOS, Živa (ur.), TURK, Goran (ur.). Priložnosti in izzivi zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. V Ljubljani: Univerza, 2015, str. 12-21. http://www.uni-lj.si/elektronske-knjige/Priloznostiinizzivizagotavljanjakakovosti/index.html. [COBISS.SI-ID 10622537]

GABER, Slavko, KOS, Živa. Analiza poročil o praksah spremljanja in zagotavljanja kakovosti 189 študijskih programov I. in II. stopnje Univerze v Ljubljani. V: GABER, Slavko (ur.), KOS, Živa (ur.), TURK, Goran (ur.). Priložnosti in izzivi zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. V Ljubljani: Univerza, 2015, str. 30-52. http://www.uni-lj.si/elektronske-knjige/Priloznostiinizzivizagotavljanjakakovosti/index.html. [COBISS.SI-ID 10622793]

GABER, Slavko, KOS, Živa. Zagotavljanje kakovosti kot del dispozitiva varnosti. V: KOS, Živa (ur.), GABER, Slavko (ur.). Kakovost v šolstvu v Sloveniji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 10-36. [COBISS.SI-ID 8822601]

GABER, Slavko, KOS, Živa. Samoevalvacija in zagotavljanje varnosti?. V: BREJC, Mateja (ur.), KOREN, Andrej (ur.), ZAVAŠNIK ARČNIK, Mihaela (ur.). Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : teorija in praksa uvajanja samoevalvacije v šole in vrtce, (Zbirka Vodenje v vzgoji in izobraževanju, ISSN 1855-6582). Kranj: Šola za ravnatelje, 2011, str. 79-90. http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-31-2.pdf. [COBISS.SI-ID 1024031614]

Kos Kecojević, Ž., Gaber, S. (2012). Positions, Dispositions and Practices in Education Policy in Central and South East Europe (research in progress). V: CEPS Journal, let. 2., št. 2, Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Str.  93-108.

Kos Kecojević, Ž. (2012). Scheerens, J., Luyten, H. and Van Ravens, J. (eds.): Perspectives on Educational Quality: Illustrative Outcomes on Primary and Secondary Schoolong in the Netherlands. V: CEPS Journal, let. 2., št. 2, Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Str. 129-132.

Kos Kecojević, Ž. (2010). Social Interests and Teacher Education: The concept of Theory and Practice. V:  Garland, Paul (ur.): Perspectives in European Educational Policy and Practice. Sheffield: Sheffield Hallam University. Str.84-95.