SLAVKO GABER

slavko.gaber (at) guest.arnes.si

Slavko Gaber is associate professor at the Faculty of Eduction - University of Ljubljana. His fields of expertise cover sociology of education (equity, equality, social inclusion...) and education policy studies (power and education; education reforms and organisation; quality assesment and assurance in education...).

 

Monographs:

GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica. Študije (primerjalne) neenakosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij, 2009. 191 str. ISBN 978-961-253-041-9.

GABER, Slavko, RUTAR ILC, Zora, LORENČIČ, Ivan, NOLIMAL, Fani, PEVEC GRM, Slava, ERMENC, Klara S., TAŠNER, Veronika. Zakaj Finci letijo dlje?. Nova Gorica: Educa, Melior; v Ljubljani: Center za študij edukacijskih strategij - CEPS, Pedagoška fakulteta, 2006. 274 str. ISBN 961-6039-78-4.

GABER, Slavko, JARDIN, André, SCHLEIFER, James T.. Tocqueville in demokracija : študije o "Demokraciji v Ameriki". Ljubljana: Krtina, 1997; 181 str. ISBN 961-6174-16-9.

GABER, Slavko (ur.). Volilni sistemi. Zbornik. 1. izd. Ljubljana: Krtina, 1996. ISBN 961-6174-05-3. 

Articles

TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Lev Vygotski, initiateur du constructivisme social et penseur insaisissable de lʼéducation. Revue internationale d'éducation Sèvres, ISSN 1254-4590, déc. 2018, no. 79, str. 109-116.

TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. The age of studies and reports : selected elements concerning the background of encounters defining the power of education. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal, ISSN 1855-9719, 2016, vol. 6, no. 2, str. 61-80, tabeli.

KOS, Živa, GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Šole kot središča skupnosti. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Misliti socialne inovacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 2019, str. 63-70.

GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Socialne inovacije in prihodnost. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Misliti socialne inovacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 2019, str. 335-351.

GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Basil Bernstein ali o problematikah sociologije in sociologije vzgoje. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.), BERNSTEIN, Basil B. Razred, kodi in nadzor, (Temeljne razprave). 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 2015, str. 255-281.

GABER, Slavko. Contemporary Slovenian society and its rationalities. V: ANTIĆ GABER, Milica (ur.). Gender structuring of contemporary Slovenia, (Eastern European culture, politics and societies, ISSN 2192-497X, vol. 9). Frankfurt am Main: P. Lang. cop. 2015, str. 23-33.

TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Social capital and education. Encyclopedia of educational philosophy and theory. Continuously updated ed.

GABER, Slavko, CANKAR, Gregor, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, TAŠNER, Veronika. The danger  of inadequate conceptualisation in PISA for education policy. Compare, 2012, vol. 42, iss. 4, str. 647-663. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03057925.2012.658275, doi: 10.1080/03057925.2012.658275.

GABER, Slavko. Dewey z izkušnjo učenca in učitelja. V: DEWEY, John. Šola in družba. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 99-118.

GABER, Slavko. Homo academicus: o tistem, kar ostaja "tuje, ker je preveč domače". V: GABER, Slavko (ur.), ZGAGA, Pavel (ur.), BOURDIEU, Pierre. Homo academicus, (Temeljne razprave). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 257-270.

GABER, Slavko. Belgrade - Ljubljana - Brussels. V: HUDSON, Robert (ur.), BOWMAN, Glenn (ur.), SALECL, Renata. After Yugoslavia : identities and politics within the successor states. Houndmills; New York: Palgrave Macmillan, 2012, str. 192-206.

GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika, ZGAGA, Pavel. Autonomy, bureaucracy, administrative burden and quality assurance in education in Slovenia. Bild. Erzieh., sep. 2011, jg. 64, heft 3, str. 259-274.

GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Réformes et changements en éducation en Slovénie. Rev. int. éduc. Sèvres, sep. 2010, no. 54, str. 171-176.

GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica. Bralna pismenost osem- in devetletkarjev : za premišljeno uporabo rezultatov mednarodnih raziskav. Šol. polje. 2010, letn. 21, št. 1-2, str. 55-71.  http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/SP/2010/%C5%A0olsko%20polje,%20letnik%20XXI,%20%C5%A1tevilka%201-2, %202010.pdf.

GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, PODLESEK, Anja, SOČAN, Gregor. Analiza razlik v dosežkih učencev/dijakov ter analiza primarnih in sekundarnih učinkov družbenih razlik na dosežke učencev/dijakov. Šol. polje, pomlad 2009, letn. 20, št. 1/2, str. 83-125.

GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Vidna, nevidna pedagogika in spopad v (srednjem) razredu. Sodob. pedagog., 2009, letn. 60, št. 1, str. 282-299.

GABER, Slavko. Snapshots of policymaking in a changing environment. V: CHAKROUN, Borhene (ur.). ETF yearbook 2008 : policy learning in action. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2008, str. 101-106. ISBN 978-92-9157-566-4.

GABER, Slavko. Segmentation as a form of social reproduction of inequalities in times of inclusive education in tertiary education in Slovenia. V: GARLAND, Paul (ur.). Analysis of educational policies in a comparative educational perspective. Linz: Pädagogische Akademie des Bundes, 2007, str. 89-102.

GABER, Slavko. Spoprijem za hegemonijo ali vaje iz praktične teorije? Sodob. Pedagog ., ISSN 0038-0474, 2007, letn. 58, št. 2, str. 62-80.

GABER, Slavko. Edukacija, socialna promocija in "dedovanje" izobrazbe. Sodob. pedagog. ISSN 0038-0474, 2006, letn. 57, posebna izd., str. 42-53.

GABER, Slavko, ANTIĆ, Milica G. Sto let splošne volilne pravice v Evropi - zgodba o vztrajnosti dobrih rešitev. Teor. praksa, ISSN 0040-3598, 2006, letn. 43, št. 5-6, str. 737-751.

MÜLLER-ROMMEL, Ferdinand, GABER, Slavko. Slovenia. V: BLONDEL, Jean, MÜLLER-ROMMEL, Ferdinand. Cabinets in Eastern Europe. New York: Palgrave, 2001, str. 95-106. ISBN 0-333-74879-4.

GABER, Slavko. Civic education and the concept of differentiated-citizenship. V: LUTHAR, Oto (ur.), MCLEOD, Keith A. (ur.), ŽAGAR, Mitja (ur.). Liberal democracy, citizenship & education. Oakville (Ontario); Niagara Falls (NY): Mosaic Press, 2001, str. 159-175. ISBN 0-88962-781-9.

GABER, Slavko. The state of education in Slovenia. V: KREK, Janez (ur.). White paper on education in the Republic of Slovenia. Ljubljana: Ministry of Education and Sport, 1996, str. 5-27. ISBN 961-6222-03-1.

GABER, Slavko. The limits of democracy : the case of Slovenia. Journal of Area Stud., ISSN 0261-3530,1993, no. 3, str. 57-64.