NIKA ŠUŠTERIČ

nika.susteric (at) pef.uni-lj.si

nika susteric

Nika Šušterič is a young researcher at the Faculty of Education, University of Ljubljana. Her research fields are inclusion, diversity and equity in education.

Bibliography:

1. ŠORI, Iztok, ŠUŠTERIČ, Nika, GABER, Slavko. Immigrant students’ achievements in Croatia, Serbia and Slovenia in context. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal, ISSN 1855-9719, 2011, vol. 1, no. 3, str. 31-51.

2. KOS, Živa, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, ŠUŠTERIČ, Nika, ŠIMENC, Marjan, TAŠNER, Veronika. Za kakovost javnih vrtcev in šol : primerjalne analize, (Žepnica), (Študije edukacijksih strategij). 1. izd. Ljubljana: Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta: SVIZ Slovenija, 2012.