ŽIVA KOS

ziva.kos (at) guest.arnes.si

Dr. Živa Kos raziskovalka  in asistentka na Filozofski fakulteti  in  Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s področjem edukacijskih politik, posebej z ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v edukaciji.

Monografije:

Kos Kecojević, Ž., Gaber, S. (2011). Kakovost v šolstvu v Sloveniji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

KOS, Živa, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, ŠUŠTERIČ, Nika, ŠIMENC, Marjan, TAŠNER, Veronika. Za kakovost javnih vrtcev in šol : primerjalne analize, (Žepnica), (Študije edukacijksih strategij). 1. izd. Ljubljana: Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta: SVIZ Slovenija, 2012. 52 str., tabele. ISBN 978-961-253-088-4. ISBN 978-961-253-089-1. http://www.sviz.si/Brosure/media/E-Zepnica_SPLET.pdf. [COBISS.SI-ID 261364224]

Članki:

KOS, Živa, GABER, Slavko. Izzivi spremljanja in zagotavljanja kakovosti : med starimi in novimi racionalnostmi ter v iskanju produktivnih oblik varnosti. V: GABER, Slavko (ur.), KOS, Živa (ur.), TURK, Goran (ur.). Priložnosti in izzivi zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. V Ljubljani: Univerza, 2015, str. 12-21. http://www.uni-lj.si/elektronske-knjige/Priloznostiinizzivizagotavljanjakakovosti/index.html. [COBISS.SI-ID 10622537]

GABER, Slavko, KOS, Živa. Analiza poročil o praksah spremljanja in zagotavljanja kakovosti 189 študijskih programov I. in II. stopnje Univerze v Ljubljani. V: GABER, Slavko (ur.), KOS, Živa (ur.), TURK, Goran (ur.). Priložnosti in izzivi zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. V Ljubljani: Univerza, 2015, str. 30-52. http://www.uni-lj.si/elektronske-knjige/Priloznostiinizzivizagotavljanjakakovosti/index.html. [COBISS.SI-ID 10622793]

GABER, Slavko, KOS, Živa. Zagotavljanje kakovosti kot del dispozitiva varnosti. V: KOS, Živa (ur.), GABER, Slavko (ur.). Kakovost v šolstvu v Sloveniji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 10-36. [COBISS.SI-ID 8822601]

GABER, Slavko, KOS, Živa. Samoevalvacija in zagotavljanje varnosti?. V: BREJC, Mateja (ur.), KOREN, Andrej (ur.), ZAVAŠNIK ARČNIK, Mihaela (ur.). Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : teorija in praksa uvajanja samoevalvacije v šole in vrtce, (Zbirka Vodenje v vzgoji in izobraževanju, ISSN 1855-6582). Kranj: Šola za ravnatelje, 2011, str. 79-90. http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-31-2.pdf. [COBISS.SI-ID 1024031614]

Kos Kecojević, Ž., Gaber, S. (2012). Positions, Dispositions and Practices in Education Policy in Central and South East Europe (research in progress). V: CEPS Journal, let. 2., št. 2, Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Str.  93-108.

Kos Kecojević, Ž. (2012). Scheerens, J., Luyten, H. and Van Ravens, J. (eds.): Perspectives on Educational Quality: Illustrative Outcomes on Primary and Secondary Schoolong in the Netherlands. V: CEPS Journal, let. 2., št. 2, Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Str. 129-132.

Kos Kecojević, Ž. (2010). Social Interests and Teacher Education: The concept of Theory and Practice. V:  Garland, Paul (ur.): Perspectives in European Educational Policy and Practice. Sheffield: Sheffield Hallam University. Str.84-95.